KAKO DA ODLJUTIMO SAGOVORNIKA

IZLAŽENJE NA KRAJ SA LJUTITOM OSOBOM – BUDITE OSOBA KOJA NIKAD NE GREŠI

Osoba koja nikada ne može da pogreši je osoba koja nas poštuje. I obrnuto, onaj ko nas ne poštuje, uvek će biti u našoj nemilosti i za nas, on nikada neće biti u pravu.
Suština ove priče je opet u samopoštovanju. Kada osoba ima nisko samopoštovanje, ona oseća da je sve što mu se događa, na neki način pokušaj drugih da ga iskoriste. Na primer, ako ga ostavite da vas čeka, verovatno će pretpostaviti da vam nije dovoljno stalo do njega. I da ga ne poštujete dovoljno da biste stigli na vreme.

KAKO DA ODLJUTIMO SAGOVORNIKA

STRATEGIJA

PRVA FAZA:

Pružite podršku njegovom samopoštovanju

Evo nekoliko načina da to uradite:

  • Kritikujte ga samo kad je to zaista preko potrebno, na način koji smo ovde naučili
  • Kad napravi grešku pružite mu podršku i nemojte ga previše kritikovati.
  • Ne ogovarajte ga sa drugim ljudima
  • Uvažavajte ga i ukazujte mu poštovanje, nikad ga ne omalovažavajte.
DRUGA FAZA:

Preoblikujte njegovu sliku o samome sebi

Hvalite ga za osobine koje želite da ima, nastojaće da ih stekne i tako opravda vaše poštovanje. Ljudi imaju urođenu sklonost da se ponašaju u skladu sa slikom koju imaju o sebi, kao i sa slikom koju o njima imaju drugi ljudi. Na ovaj način, promenićemo osobi sliku o njoj samoj.

 

TREĆA FAZA:

Navedite osobu da nešto uloži u vas

Zamolite je za savet ili predlog, navedite je da podeli sa vama deo sebe – svoje misli, vreme, pažnju. Kad uložimo u nekoga ili u nešto tada prema njemu postupamo s većim poštovanjem. Bez obzira na to da li govorimo o čamcu, firmi ili osobi, psihologija je ista. Ono u šta ulažemo štitimo, a ne oštećujemo.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.