POSLOVNI KOUČING

i RAD U FIRMAMA / ORGANIZACIJAMA

Svaki pojedinac, kao i organizacija, posmatra se kao jedinstven sistem

Suština poslovnog koučinga

Suština rada u firmama tj. organizacijama je sledeća: Svaki pojedinac, kao i organizacija, posmatra se kao jedinstven sistem, a cilj svih daljih koraka je:

Saznati kako taj sistem funkcioniše
Otkriti šta ga koči ili usporava na putu daljeg napredovanja i
Otkloniti prepreke i pomoći osobi/grupi/organizaciji da u punoj meri ispolji svoje potencijale

Zašto firme uzimaju za pojedince individualni koučing?

Najčešći problemi su da se ljudi ne snalaze, nemaju motivaciju, dobri su stručnjaci a loši u komunikaciji, nejasni ciljevi i druge unutrašnje prepreke onemogućavaju ih da postignu vrhunske rezultate… Ili firma jednostavno želi nekoga da pripremi za novu funkciju tako što će ga opremiti dodatnim veštinama.

Kada govorimo o individualnom koučingu, postoje dve mogućnosti. Jedna je da se prvo sa osobom na vrhu hijerarhijske lestvice odradi 12 individualnih kliring-koučing sesija, kako bi ta osoba videla i osetila efekte ovakvog rada i nakon toga izabrala zaposlene sa kojima eventualno želi da se prođe ista procedura. To su, po pravilu, uvek oni koji treba dalje da obučavaju druge – najčešće srednji menadžment. Druga mogućnost je preskakanje ovog koraka i direktan prelazak na individualne sesije sa, npr. 2-4 najvažnije osobe u firmi /organizaciji.

Koje su dobrobiti od individualnih sesija?

Primarna dobrobit je poboljšanje ličnih performansi svakog pojedinca a time i unapređenje poslovanja cele firme koje će neminovno rezultirati povećanjem profita. . Sekundarna dobrobit za svakog pojedinca je njegovo bolje snalaženje ne samo u poslovnom već i privatnom životu, drugim rečima, osoba diže svoju svesnost u svim sferama života. Budući da se individualne sesije rade najčešće sa rukovodećim kadrom, u praksi to znači da se takva osoba osposobljava za brže detektovanje i rešavanje problema, kvalitetniju komunikaciju, efikasnije prenošenje znanja i informacija odozgo na dole, kao i osposobljavanje osobe za prepoznavanje i slanje poruka prihvatanja i odbijanja na način koji neće oštetiti odnos sa zaposlenima već će ga unaprediti.

SESIJE BRZE PROMENE

Tehnike za čišćenje uma od štetnih sadržaja I opremanje korisnim znanjima i veštinama.

VIP SESIJE

VIP sesije se zasnivaju na holističkom pristupu rešavanju problema.

VIP SAVETNIK

Vaš savetnik za srećan i uspešan poslovni i lični život.

Grupni trening

Kada je u pitanju grupni trening, za ozbiljniji rad neophodne su informacije o hijerarhiji, sistemu nagrađivanja, najvažnijim ciljevima i problemima u poslovanju, specifičnim razlikama između radnih mesta i ljudi, a sve sa ciljem da otkrijemo najslabije tačke, kao i najveće potrebe firme, kako bismo ih pokrili optimalnim programom obuke. Ono što je obavezan deo i osnova ovakve obuke jeste ovladavanje najvažnijim komunikacionim veštinama kao što su prisustvo, držanje pažnje, suočavanje sa drugima, delotvorno slanje komunikacije, potvrđivanje, blokiranje emocija koje oštećuju komunikaciju i sl. Svaka obuka takođe sadrži i deo koji zovemo „Pitanja i Odgovori.“ Idealno bi bilo vremenom do te mere proširiti deo „Pitanja i Odgovori“ da se trening praktično pretvori u grupni koučing tokom kojeg se na samom početku upoznajemo sa konkretnim problemima i ljudskim limitima…., a potom nalazimo načine da te prepreke prevaziđemo

Koje su dobrobiti za firmu od individualnog koučinga u kombinaciji sa grupnim treningom?

Rezultati uvođenja ovakve prakse manifestuju se kroz podizanje svesnosti, brže donošenje odluka, veću autonomiju, jasnije granice u odnosima sa drugima, lakše izlaženje na kraj sa „vrućim“ tačkama komunikacije sa kolegama i klijentima, povećanje motivacije, i, kao krajnji rezultat – povećanje radnog učinka.

Optimalna varijanta je saradnja u dva ciklusa. Prvi bi podrazumevao 12 individualnih sesija za jednu ili više osoba na rukovodećem položaju, 1x nedeljno, u trajanju od jedan ipo sat. Grupni trening bi se održavao ad hok ili u kontinuitetu u ritmu koji je određen realnim potrebama. Nakon ovoga, prelazi se na formu individualnog savetovanja sa osobom na vrhu hijerarhijske lestvice u ritmu koji zavisi od njenih potreba i mogućnosti, uživo ili preko skajpa. Ona bi uključivala relativno brzu i koncentrisanu primenu celokupnih alata metoda dubinskog koučinga sa ciljem da se klijentu pomogne da što pre razreši postojeće dileme i dođe do čistog mentalnog i emocionalnog stanja, iz kojeg može da se jasno pozicionira, zauzme dobre stavove i donese najbolje odluke.

VAŽNA NAPOMENA: Za postizanje napretka nije neophodno sprovesti navedeni program u celini. Svaki klijent/organizacija može se po sopstvenom izboru opredeliti za neki od ponuđenih oblika saradnje ili dogovoriti neki drugi koji više zadovoljava njihove potrebe.

Najčešće teme poslovnog koučinga

Motivacija i obuka saradnika (Šta istinski motiviše saradnike?; Gde su dobri prodavci?; Kako ih plaćati?; Obuka prodavaca; Paretov princip; Popusti ili pokloni?;)

Poslovna komunikacija (SARADNICI, KLIJENTI) (Šta je uspešna komunikacija; Komunikacioni ciklus; Eliminisanje mentalne buke; Suočavanje, pažnja i kontakt; Vežbe za poboljšanje koncentracije; Izlaženje na kraj sa neprijatnim sagovornikom, Nauči da kažeš “Ne”)

Procena zaposlenih (TEST LIČNOSTI, TEST MOTIVACIJE)

Veština prodaje (Uspostavljanje istinskog kontakta; Nauči da slušaš; Vežba za držanje pažnje na sagovorniku; Pokažite razumevanje; Izgradite poverenje; Ne poričite subjektivnu istinu; Nikad ne pretpostavljajte… ; Šta sa nezadovoljnim kupcem?)

OKRUGLI STO – Najčešći problem u komunikaciji sa kolegama i klijentima

Uloga ciljeva i lične organizacije u podizanju profita (Umeće postavljanja ciljeva; Neraskidiva veza ciljeva i odluka; Možda si vredan, ali da li si k?; Tvoj radni sto; Sastanak sa samim sobom; Usredsređenost; Pobedi odugovlačenje; Rad po fazama i određivanje rokova; Top lista lične organizovanosti)

Postizanje i održavanje optimalne motivacije zaposlenih (Test ličnosti – Šta te pokreće a šta koči?; Provera ciljeva; Pretoči cilj u dnevne akcije; Strategija dugoročne i kratkoročne motivacije; Kako podnosiš poraz?; Da bi vodio druge, nauči da vodiš samog sebe; Karakter; Samodisciplina; Istrajnost, Posvećenost, Usredsređenost; Prepoznaj budućeg vođu; Dozvoli saradniku da odraste)

Građenje osobina vođe (Građenje poželjnih osobina i proces mentalnog čišćenja unutrašnjih prepreka; Prepoznavanje budućih vođa; Nauči da vodiš sebe da bi vodio druge; Ne cedi vodu iz suve drenovine; Šta kad vođa padne?)

Samomotivacija i samodisciplina (Provera ciljeva, Planiranje; Dnevnik ličnog razvoja i podsetnik; Dugoročna i kratkoročna motivacija; Kad padneš – ustani!; Tehnika donošenja odluka; Mentalno čišćenje i mentalitet pobednika; Ono čemu poklanjaš energiju – jača)

Pobednički duh (Šta gledaš i slušaš; Šta govoriš; Prepreke; Odbrana od mentalnih vampira; Pretvori poraz u pobedu; Strah, neprijatelj br. 1; Brige i njihovo prevazilaženje; Pobedi lenjost; Čišćenje griže savesti)

ZA SVA PITANJA I PRIJAVE, PIŠITE NA: oliveraptica@gmail.com

Pokreni sopstveni biznis

Ukoliko želite da budete ZAISTA BOGATI, imajte na umu činjenicu da među bogatašima nema skoro nikoga ko radi za druge. Dakle, ako ćete krenuti putem VELIKOG FINANSIJSKOG USPEHA, onda je neophodno da donesete odluku da POKRENETE SOPSTVENI POSAO.

Sa ciljem da ostvarenje ove vaše želje dovedemo do maksimuma, organizujemo za vas GRUPNU i INDIVIDUALNU jednodnevu START UP proceduru dovedenu do savršenstva. U uvodnom delu, odradićemo KOUČING-SESIJU sa vašim finansijskim ciljem a potom i BIZNIS PLAN u kojem ćemo, tačku po tačku, izgraditi ČVRSTE TEMELJE VAŠEG BUDUĆEG BIZNISA. Usudite se da konačno sebi dozvolite da prestanete da ŽIVOTARITE i počnete da ŽIVITE punim plućima, da budete zdravi, srećni i VEOMA VEOMA BOGATI.