Kolika je moć osećanja

KAKO OSEĆANJIMA KREIRAMO REALNOST?

Dobre vibracije su najmoćnija stvar na svetu

Da bih vas dodatno motivisala da se posvetite negovanju dobrih vibracija, podeliću sa vama još nekoliko interesantnih otkrića do kojih je svojim istraživanjima došao Dr Hokins:

– Emocije koje su na skali iznad 200Hz povećavaju snagu, a emocije ispod 200Hz oduzimaju snagu.
– 85% ljudske rase u ovom trenutku se nalazi iznad kritičnog nivoa od 200Hz.
– Trenutan prosečan nivo ljudske svesti sada nalazi se na 207Hz.

 

Kolika je moć osećanja
A sada najlepši deo…

– Snaga nekoliko pojedinaca sa vibracijama na vrhu skale poništava negativan uticaj širih masa sa niskim vibracijama.
– Jedna osoba sa vibracijama od 300Hz poništava djelovanje 90.000 pojedinaca na nivou svesti nižem od 200Hz. (!)
– Jedna osoba koja je na vibracijama od 500Hz poništava uticaj 750.000 pojedinaca na nivou svesti nižem od 200Hz. (!)
– Jedna osoba sa vibracijama od 700Hz (prosvetljena osoba) poništava uticaj 70 miliona pojedinaca na nivou svesti nižem od 200Hz.

Šta ćete uraditi sada kada znate priču o vibracijama?

Nadam se da vas je priča dovoljno zaintrigirala da na današnji dan kao svoj glavni dugoročni cilj postavite održavanje dobrih vibracija. Ostvarenje ovog cilja doneće I ostvarenje svih ostalih, kao i mnoge druge blagoslove za vas I svet koji vas okružuje.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Postani sertifikovani life coach