KAKVA SU TI OSECANJA TAKVE SU TI VIBRACIJE

Vibracije su svuda oko nas

Poslednjih godina priča o vibracijama koje stvaramo svojim osećanjima dobija na ozbiljnosti sa sve češćim, pouzdanijim i sveobuhvatnijim naučnim istraživanjima. Ona su dokazala još od davnina prisutne tvrdnje da živimo u svetu vibracija u kojem zapravo ništa ne miruje. Čak i kada bismo najčvršću stvar poput kamena ili čelika stavili pod mikroskop i uveličali dovoljan broj puta, videli bismo da vibrira. Vibracije su svuda oko nas ali ih i mi stvaramo. Ovaj deo priče je nama najvažnii – činjenica da i mi stvaramo vibracije! Saznanje o ovom daru većinu nas raduje ali ujedno i obavezuje da ga iskoristimo na pravi način, za sopstvenu, ali i opštu dobrobit.

KAKVA SU TI OSECANJA TAKVE SU TI VIBRACIJE

Kako stvaramo vibracije?

Kao što smo već rekli, mi sami stvaramo svoje vibracije, najpre mislima, a potom osećanjima. Svaka naša misao i osećanje ima svoju vibraciju. Ta vibracija deluje ne samo na naše mentalno i fizičko stanje, već i na stanje ljudi oko nas. Najnegativnije misli stvaraju najniže vibracije, i obratno – najpozitivnije misli stvaraju one najviše. A što su vibracije više, utoliko je njihov uticaj blagotvorniji. Što su niže, utoliko je štetniji.

I tako je nastala skala osećanja – vibracija

Posebno mesto u ovoj priči zauzima Dr. Dejvid Hokins, psihijatar i istraživač svesnosti. On je u okviru svoje doktorske disertacije dokazao da sva živa, čak i neživa priroda ima svoje vibracije koje možemo pronaći na skali svesnosti. Kako ova skala izgleda? Na njenom vrhu nalaze se vibracije od 700Hz do 1000Hz koje imaju osobe koje su doživele prosvetljenje. Na dnu skale su ljudi sa najnižim nivoom svesti.

Kako je nastala ova skala?

Da bi utvrdio na kom stepenu skale se nalaze ljudi koji su uzeli učešća u ovom istraživanju, Dr. Hokins je koristio mišićni test i kineziologiju. Ostali naučnici su koristili neke druge metode, od onih najegzaktnijih do najsubjektivnijih i svi su došli do istih rezultata – da osećanja poput straha, ljutnje i srama vibriraju na veoma niskim frekvencijama, dok osećanja poput ljubavi, radosti i spokoja vibriraju na veoma visokim frekvencijama. Takođe su utvrdili da kad vibriramo na visokom nivou svesnosti, naš život doživljava najlepše moguće transformacije. Nasuprot ovome, ako nas muče osećanja sa donjeg dela skale, naš život je u potpunom zastoju, mogli bismo čak reći da u našem životu i nema života.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Postani sertifikovani life coach