Duševni mir

Odgovori na pitanja čitalaca magazina “Ona”

Sama sam, imam 50 godina i nekontrolisane izlive besa. Odlazim često u manastire i molim se Bogu da mi da mir.

Nedavno mi se desilo da me je jedan monah izgrdio za pogrešan odnos prema crkvi i pravoslavlju. Da li je on osetio da nisam našla mir? Zar ni u crkvi nisam dobrodošla?

Duševni mir

Iz vaših reči izbija uverenje da niste dovoljno dobri, toliko da čak „ni u crkvi niste dobrodošli“, što nikako ne može biti tačno. Pre svega, ni vi, ni bilo ko od nas, nismo ni dobri ni loši, prosto smo ljudi koji rade najbolje što mogu. Tačno je da predstavnici crkve ponekad preuzimaju na sebe nezahvalan zadatak vršenja „brzih korekcija“ naših slabosti, jer je vreme koje provedu sa nama veoma ograničeno, za razliku od vremena koje bismo proveli u terapeutskoj sesiji sa stručnim licem koje nas lagano vodi ka dragocenim uvidima.

Što se tiče vašeg besa, on  se izliva zato što ga je previše i stoga je neophodno da ga se na neki način rešite, bar u određenoj meri, ali na način koji neće narušiti vaše odnose sa okruženjem. Duhovna praksa, ukoliko je vrlo intenzivna, može ponekad doneti željeni mir, ali ni tada apsolutan. Zato je najbolje kombinovati je sa drugim oblicima rada na sebi (terapeutske ili koučing-sesije, knjige, radionice…).

Postoji mnoštvo različitih tehnika samopomoći, pa i onih za oslobađanje od besa. Jedna od najjednostavnijih je da napišete listu osoba na koje ste besni i da se potom, u samoći i zatvorenih očiju, obraćate svakoj od njih pojedinačno, što duže i temeljitije, nastojeći da izbacite sav bes i druge negativne emocije. Da bi emocionalno čišćenje bilo kvalitetno, držite fokus na izražavanju svojih osećanja a ne kvalifikovanju „okrivljenih.“

Trening poslovne i licne komunikacije