POSLOVNA KOMUNIKACIJA – TEST

U prošlom blog postu (Poslovna komunikacija – Kada je važno ćutati ) podsetili smo se nekih situacija u vašem poslovnom životu kada treba obavezno ćutati. I nekih drugih u kojima je od ključne važnosti da drugim osobama prosledite informaciju. Kako god, važno je znati da svako ko želi veliki uspeh u poslovnom i ličnom životu treba da nauči da ovlada ćutanjem ali i da bude dovoljno pričljiv kada je to potrebno. Uradite ovaj test i otkrijte da li više treba da poradite na veštini ćutanja i slušanja drugih ili na svom raspričavanju… 

Test:

Koji si tip komunikatora? Ćutolog ili brbljivac?

1. Upiši plus za svaku tvrdnju u kojoj se pronalaziš.

·       Volim da imam puno ljudi oko sebe.

·       Lako mi drugi skrenu misli.

·       Lako prilazim drugim ljudima i uspostavljam nove kontakte.

·       Često donosim odluke impulsivno.

·       Najviše volim da sam u centru zbivanja; imam puno prijatelja i volim akciju i društvo.

·       Svoje slobodno vreme volim da provedem aktivno i zajedno sa drugima.

·       Druge nikada ne ostavljam u dilemi šta mislim i koji je moj stav.

·       Moja osećanja su kao i ja – intenzivna i spontana.

·       Godišnji odmor volim da provodim u mestima gde ima dosta gužve. Grupno putovanje sa dobrim prijateljima je prava stvar za mene.

·       O problemima najviše volim da pričam sa drugima.

2.  Upiši plus za svaku tvrdnju u kojoj se pronalaziš.

·       Treba mi puno vremena za sebe.

·       Mogu dobro da se skoncentrišem.

·       Više sam povučeni tip i oprezno pritupam novim odnosima.

·       Intenzivno razmišljam pre nego što nešto uradim.

·       Velike žurke nikada nisu bile za mene. Više volim mirno veče sa malim brojem dobrih prijatelja.

·       Svoje slobodno vreme volim da provodim sama. Često maštam.

·       Mali broj ljudi zna šta stvarno mislim.

·       Ništa me ne može lako izbaciti iz koloseka.

·       Moje putovanje iz snova je pre neko solo putovanje; možda neko usamljeno ostrvo ili višednevno peščenje na planini.

·       Kada me nešto muči, više volim da se sam/a izborim sa tim.

Sabrati koliko pluseva imate u prvom, a koliko u drugom delu testa.

Više pluseva u 1. delu testa: Vi ste brbljivac – ekstrovertni tip. PORADITE NA SPOSOBNOSTI PAŽLJIVOG SLUŠANJA DRUGIH.

Više pluseva u 2. delu testa: Vi ste ćutolog – introvertni tip. PORADITE NA SLOBODNOM SAOPŠTAVANJU SEBE I SVOG MIŠLJENJA, STAVOVA, OSEĆANJA…

Tekst pripremila Nataša Đorđević, rukovodilac obuke u Školi ličnog razvoja GNEZDO

Pošalji svoje podatke i dobićeš ceo program TRENINGA KOMUNIKACIJE – lične i poslovne